Wokół przypadków. John M. Anderson, The Grammar of Case. Towards a Localistic Theory, Cambridge 1971; John T. Platt, Grammatical Form and Grammatical Meaning. A Tagmemic View of Fillmore's Deep Structure Case Concepts, Amsterdam-London 1971

Olgierd Adrian Wojtasiewicz

Poradnik Językowy 2/1973 s. 105-107
Dział: Recenzje