Dmitrij Siemionowicz Łotte, Kratkije formy nauczno-tiechniczeskich tierminow, Moskwa 1971 [Лотте Дмитрий Семенович, Краткие формы научно-технических терминов, Mocква 1971 ]

Hanna Dwużnik [Hanna Jadacka]

Poradnik Językowy 2/1973 s. 107-109
Dział: Recenzje