Jadwiga Symoni-Sułkowska, Zróżnicowanie słowotwórcze i leksykalne nazw z zakresu transportu i komunikacji w gwarach polskich, Wrocław 1972

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 2/1973 s. 109-111
Dział: Recenzje