Ewa Rogowska-Cybulska, Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), Gdańsk 2005

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

Poradnik Językowy 5/2006 s. 83-86
Dział: Recenzje