Ciekawostki gwary Śląska Cieszyńskiego. 2. Dalekucny, wielkucny i inne przymiotniki „wymiarowe”

Józef Łysek

Poradnik Językowy 2/1973 s. 112-112
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia

Wyrażenia:
-ucny