Językoznawca wobec tzw. zasad słowotwórstwa technicznego

Irena Bajerowa

Poradnik Językowy 3/1973 s. 127-138
Dział: Artykuły