Maria Nagajowa, Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne w klasach V-VIII, Warszawa 1972

Zygmunt Saloni

Poradnik Językowy 3/1973 s. 153-154
Dział: Język polski w szkole