W sprawie etymologii zaś

Witold Mańczak

Poradnik Językowy 5/2006 s. 87-89
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów