Parę uwag o Łacinie na co dzień [Czesław Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1970]

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1973 s. 155-157
Dział: Recenzje