Jadwiga Sambor, Słowa i liczby. Zagadnienia językoznawstwa statystycznego, Wrocław 1972

Alicja Nagórko

Poradnik Językowy 3/1973 s. 157-159
Dział: Recenzje