Strzelno — strzeleński. Wcale. Bierdzież — pisownia nazwy. Nieperfekcja. Flutter. Cykliczny a okresowy. Szczupły. Kondygnacja — kondygnacyjny. Wygłosić toast. Zadufkostwo. Wyłanczać. Piętnaście, dziewiętnaście — uwagi o wymowie

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1973 s. 170-176
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów