Wyrażenia i zwroty średniowieczne we współczesnej polszczyźnie

Marian Kucała

Poradnik Językowy 4/1973 s. 184-194
Dział: Artykuły