O niewłaściwym używaniu niektórych przyimków w języku potocznym

Grzegorz Walczak

Poradnik Językowy 4/1973 s. 205-208
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
wzapona