Jan Mączyński, Nazwiska łodzian (XV—XIX wiek), Łódź 1970

Eugeniusz Mośko

Poradnik Językowy 4/1973 s. 217-222
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
go--it-it(a)-ec-ic-ek-or-oł-eba-icz-owicz/-ewicz-ytis-ski-ik/-yk-anka-a