Janusz Strutyński, Polskie nazwy ptaków krajowych, Wrocław 1972

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 4/1973 s. 223-227
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-an