W sprawie zwrotu udać pieniądze (z komentarzem W. D.)

Aniela Malanowska

Poradnik Językowy 4/1973 s. 228-229
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia

Wyrażenia:
udać pieniądze