Ciekawostki gwary Śląska Cieszyńskiego. 1. Ganc i fant

Józef Łysek

Poradnik Językowy 4/1973 s. 229-229
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia