Międzyjęzykowa ekwiwalencja frazeologizmów na przykładzie związków somatycznych w języku polskim, francuskim i włoskim

Monika Sułkowska

Poradnik Językowy 6/2006 s. 6-16
Dział: Artykuły i rozprawy