Ponosić odpowiedzialność. Szkoła imienia Bolesława Prusa. Sędziwy. Cyfry i końcówki. Uleganie... schematom. A wej. Ruski miesiąc

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1973 s. 235-240
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów