Struktura frazeologiczna w językach słowiańskich

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 5-6/1973 s. 253-258
Dział: Artykuły