O pewnej zbieżności w zakresie budowy słowackich i polskich przyimków złożonych

Andrzej Sieczkowski

Poradnik Językowy 5-6/1973 s. 279-285
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ń--eček-eczek-cípo-z-(s-)pre-prie-pro-prů-o-poprzez