Polsko-czeskie interferencje językowe na przykładzie dialektów Śląska Cieszyńskiego w CSRS

Jan Basara

Poradnik Językowy 5-6/1973 s. 287-294
Dział: Artykuły