Główne kierunki polskich studiów nad przekładami w latach 1950—1973

Jadwiga Ziętarska

Poradnik Językowy 5-6/1973 s. 309-319
Dział: Artykuły