Rzeczowniki z sufiksem -izna w języku rosyjskim. I. Podstawa słowotwórcza i charakter formacji

Roxana Sinielnikoff

Poradnik Językowy 5-6/1973 s. 343-349
Dział: Artykuły