Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w 1972 roku

Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 5-6/1973 s. 351-366
Dział: Bibliografia