Sprawozdanie z Konferencji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Lingwistycznego (Moskwa, 23.I–4.II.1973 r.)

Wanda Pomianowska

Poradnik Językowy 5-6/1973 s. 372-374
Dział: Sprawozdania