Konferencja naukowa Komisji Fonetyczno-Fonologicznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów (Kraków, 13–15.IV.1972 r.)

Władysław Miodunka

Poradnik Językowy 5-6/1973 s. 374-376
Dział: Sprawozdania