Archiwizacja, archiwalizacja i archiwotwórca. Zdalnie kierowany. Piec stałopalny. Średnik czy dwukropek? Prawdziwszy. Bakińczyk, besarabczyk. Zabezpieczyć a zapewnić. Było nie ostrzyć...

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5-6/1973 s. 383-388
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów