O innowacjach semantycznych we współczesnym słownictwie kulinarnym

Małgorzata Witaszek-Samborska

Poradnik Językowy 6/2006 s. 29-39
Dział: Artykuły i rozprawy