Osobliwości fleksyjne rzeczownika w stałych związkach wyrazowych współczesnej polszczyzny

Stanisław Bąba

Poradnik Językowy 7/1973 s. 398-407
Dział: Artykuły