Jeszcze raz o pochodzeniu terminu karafułka

Eugeniusz Słuszkiewicz

Poradnik Językowy 7/1973 s. 415-419
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ka