Rzeczowniki z sufiksem -izna w języku rosyjskim. II. Akcent

Roxana Sinielnikoff

Poradnik Językowy 7/1973 s. 424-428
Dział: Artykuły