Językoznawstwo ogólne i stosowane, red. R. Mdiwani i A. Reformacki, Moskwa 1963-1967

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 7/1973 s. 429-430
Dział: Recenzje