Michał Łesiów, Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny, Lublin 1972

Marian Jurkowski

Poradnik Językowy 7/1973 s. 431-432
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ek-ec-ica/-yca-ik/-yk-ka-ówka-ak-izna/-yzna-owiec-ina/-yna-isko/-ysko-iszcze/-yszcze-nik-nia-arnia-ownia-elnia-anka-nica-niak-iniec/-yniec-ko-icha/-ycha-arka-eniec-ja-acz-uga-awica-owatka-eczka-icz-arz-ucha-stwo-awa-awka-czyk-el-eń-oś-uch-uszka-as-atka-ować-ach