Stefan Reczek, Na tropach słów (eseje filologiczne), Wrocław 1973

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 7/1973 s. 432-433
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-owic/-ewic