Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kultury Języka od dnia 26.II.1971 do 17.III.1973, tzn. od Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do II Walnego Zgromadzenia

Halina Satkiewicz

Poradnik Językowy 7/1973 s. 434-437
Dział: Sprawozdania