Czasowniki z nazwą potrawy w podstawie słowotwórczej

Agnieszka Piela

Poradnik Językowy 6/2006 s. 40-49
Dział: Artykuły i rozprawy