Wachlarze i gamy. Próby wytrzymałościowe. W ogóle. Nazwisko Owsiany. Gołdap — Gołdapi. Polskie odpowiedniki imion obcych

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1973 s. 446-451
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów