Częstotliwość form stopnia wyższego i najwyższego przymiotników i przysłówków w polskich tekstach publicystycznych

Marian Jurkowski

Poradnik Językowy 8/1973 s. 465-470
Dział: Artykuły