Problem (nie)regularności i kategorialności semantycznej w polskich nazwach wykonawców czynności

Teresa Sławkowska

Poradnik Językowy 8/1973 s. 471-477
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-(i)ciel-arz-ca-acz-nik-ak-owy