Rzeczowniki z sufiksem -izna w języku rosyjskim. III. Wpływy polskie

Roxana Sinielnikoff

Poradnik Językowy 8/1973 s. 484-489
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-izna/-yzna-ina/-yna