Wstęp do teorii opisu dokumentacyjnego

Krystyna Anna Parys

Poradnik Językowy 8/1973 s. 490-497
Dział: Artykuły