Czy kto zna przezwisko szkanderbecha «nieznośna baba»?

Eugeniusz Słuszkiewicz

Poradnik Językowy 8/1973 s. 505-506
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia