Lingwinistyczny. Rezerwacja przewodnika. Nie ma komu — nie ma kto. Brama. Gazyfikacja. Pułazie-Świerże

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1973 s. 512-516
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów