Język potoczny małych miasteczek na południowej Lubelszczyźnie

Teresa Skubalanka, Jan Mazur

Poradnik Językowy 9/1973 s. 517-533
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-arz-ica/-yca-ak-iwać/-ywać-ować