Niektóre wyrazy z zakresu słownictwa pasterskiego w Beskidzie Żywieckim

Jan Setkowicz

Poradnik Językowy 9/1973 s. 534-543
Dział: Artykuły