O słownikach a tergo

Alicja Nagórko

Poradnik Językowy 9/1973 s. 553-559
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-owiec-liwość-ik/-yk-nik-ownik-alnik