Władysław Lubaś, Słowotwórstwo południowosłowiańskich nazw miejscowych z sufiksami -ci, -ovci, -inci itp., Katowice 1971

Mate Šimundić

Poradnik Językowy 9/1973 s. 560-565
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ci-ovci/-evci-inci-itj--ьsk--ice/-yce-ići-any-ce-ovce-evce-ince-ari-ani-iće-are-ane-n--(a)c