Maria Karplukówna, Słownik Jana Cervusa z Tucholi, Wrocław 1973

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 9/1973 s. 565-567
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-nik-ski-stwo