Antoni Furdal, Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego, Wrocław 1973

Andrzej Markowski

Poradnik Językowy 9/1973 s. 567-570
Dział: Recenzje